Aanmelden

Wat fijn dat je een kijkje komt nemen op onze website. Hier vind je meer informatie over het aanmelden van je kind bij ons op school.

Als ouder krijg je in het jaar dat je kind 3 jaar wordt, medio november/december, een brief vanuit de gemeente om je kind aan te melden op een basisschool.

Om je kind aan te melden bij ons op school neem je contact op met de administratie: willibrordusneerkant@prodas.nl / 077-4663164. Je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek en een rondleiding. Tijdens dit gesprek wordt de organisatie rondom de school, de zorgstructuur en schoolbeleid verteld. Je krijgt een inschrijfformulier mee naar huis, dat je ingevuld in mag leveren bij de directie van onze school. Binnen 6 weken krijg je een bewijs van inschrijving met bijbehorende procedure van plaatsing in de groep.

Ouders die via de site een inschrijfformulier invullen krijgen via de mail bevestiging en neemt de administratie contact op voor een rondleiding.

Twee maanden voordat je kind 4 wordt, word je door de leerkracht uitgenodigd voor de eerste stappen op de basisschool. Er vindt een kennismakingsgesprek plaats tussen kind, ouders en leerkracht. Hierin staat het kind centraal. Ook worden er 5 wenmomenten gepland. De dag na de 4e verjaardag mag het kind starten op school. Gedurende de laatste 4 weken van het schooljaar worden in principe geen leerlingen meer geplaatst. Kinderen die na de zomervakantie starten, adviseren we om alleen op de doorschuifmiddag van school te komen.

In principe doorloopt een kind in 8 jaar groep 1 t/m 8. De zogenaamde ‘herfstleerlingen’, de kinderen die tussen 1 oktober en 1 januari zijn geboren, hebben ofwel een relatief lange (acht en driekwart jaar) ofwel een relatief korte (zeven en driekwart jaar) basisschoolloopbaan, als ze verder ononderbroken de groepen doorlopen. Voor de doorstroom naar groep 2 of 3 wordt de totale ontwikkeling van het kind als uitgangspunt gehanteerd. Naast de ontwikkeling beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid als beoordelingscriteria, gaat het ook om taakgerichtheid en zelfstandigheid, sociaal- emotionele ontwikkeling, spelontwikkeling, taalontwikkeling en de motorische ontwikkeling. Het totaalbeeld van het kind is doorslaggevend. Alle ontwikkelingsgebieden worden in beeld gebracht door middel van een observatie- registratiesysteem. De leerkracht bespreekt samen met ouders de doorstroom of verlenging van de kleuterperiode. 

Neem contact met ons op