Aanmelden

Wat fijn dat je een kijkje komt nemen op onze website. Hier vind je meer informatie over het aanmelden van je kind bij ons op school.

Als ouder krijg je in het jaar dat je kind 3 jaar wordt, medio november/december, een brief vanuit de gemeente om je kind aan te melden op een basisschool.

Om je kind aan te melden bij ons op school neem je contact op met de directie.
Je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek en een rondleiding. Tijdens dit gesprek wordt de organisatie rondom de school, de zorgstructuur en schoolbeleid verteld. Je krijgt een inschrijfformulier mee naar huis, dat je ingevuld in mag leveren bij de directie van onze school. Binnen 6 weken krijg je een bewijs van inschrijving met bijbehorende procedure van plaatsing in de groep.

Ouders die via de site een inschrijfformulier invullen krijgen via de mail bevestiging en neemt de directie contact op voor een rondleiding.

Twee maanden voordat je kind 4 wordt, word je door de leerkracht uitgenodigd voor de eerste stappen op de basisschool. Er vindt een kennismakingsgesprek plaats tussen kind, ouders en leerkracht. Hierin staat het kind centraal. Ook worden er 5 wenmomenten gepland.

De dag na de 4e verjaardag mag het kind starten op school.

Neem contact met ons op