Schooltijden

Maandag:     08.30 - 14.45 uur
Dinsdag:      08.30 - 14.45 uur
Woensdag:  08.30 - 12.30 uur
Donderdag: 08.30 - 14.45 uur
Vrijdag:        08.30 - 12.30 uur

Ochtendpauze: 10.15 - 10.30 uur
Middagpauze:  12.15 - 13.00 uur

In alle groepen starten we met een inloop. De kinderen mogen vanaf 08.20 uur naar binnen komen. Ze kunnen zo op hun eigen manier starten met de nieuwe schooldag. 
In deze tijd krijgen jullie als ouders de gelegenheid om kort met de leerkracht te praten. Ook kun je even meekijken met je kind. Om 08.30 uur zijn alle kinderen binnen en verlaten de ouders het klaslokaal. De kinderen gaan dan verder met de activiteit die ze hebben gekozen. De leerkracht loopt tijdens de inloop rond, voert gesprekken met kinderen, luistert naar de kinderen, stelt kinderen op hun gemak en helpt ze waar nodig. Voel je als ouder niet verplicht om dagelijks met je kind mee naar binnen te lopen. We vinden het ook belangrijk om de zelfstandigheid van de kinderen te stimuleren. 

Op basisschool St. Willibrordus hanteren we een continurooster. Dat betekent dat de kinderen op school lunchen. De middagpauze duurt in totaal 45 minuten en bestaat uit een kwartier eten en een half uur buitenspelen (bij slecht weer spelen ze binnen). Tijdens het buitenspelen houden leerkrachten beurtelings toezicht.

Bij het ophalen van je kind vragen wij je om bij de poort te wachten. Kom alstublieft niet te vroeg. Dit stoort de lessen in andere groepen.