Spring

Basisschool St. Willibrordus en Spring hebben de krachten gebundeld in de vorm van een Springhuis. In een prachtige, grote ruimte in de basisschool worden kinderen van 0 t/m 12 jaar opgevangen. 

De basisschool, peuterspeelzaal, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang werken intensief samen op het gebied van onderwijs, opvang en vrijetijdsbesteding. Je vindt alles onder één dak. Dat is gemakkelijk voor jou als ouder. En voor je kinderen is het heel vertrouwd.

Bij Springhuis Neerkant kun je gebruik maken van alle vormen van opvang, al dan niet gecombineerd. In een gezamenlijke ruimte brengen we kinderen bij elkaar, net als in een gezinssituatie. Rust, gezelligheid en plezier staan voorop. De kinderen hebben de mogelijkheid om alleen of in kleine groepjes te spelen in gezellige speelhoekjes of op de grote speelplaats. De activiteiten die we doen passen we aan op de leeftijden en interesses van de kinderen. In de basisschool zijn diverse lokalen beschikbaar om per leeftijdscategorie gepaste activiteiten aan te bieden. Eten en drinken doen we gezellig samen op vaste tijden. En er zijn voldoende slaap- en rustplekken.

Springhuis Neerkant voldoet aan alle voorwaarden van de GGD en het landelijk kwaliteitsconvenant. Er wordt gewerkt volgens de hoogste kwaliteitseisen en we hebben uitsluitend goed opgeleide, enthousiaste en gemotiveerde pedagogisch medewerksters en leidsters in dienst. Ze letten er heel goed op dat er voldoende medewerksters op de groep werken, zodat kinderen van alle leeftijden zich prettig voelen. De pedagogische visie hebben zij uitgebreid omschreven. Je kunt het pedagogisch werkplan inzien op onze locatie. Uiteraard ben je van harte welkom om een kijkje te nemen bij Springhuis Neerkant.

Springaanbod 2021 Website Spring