Welkom in groep 1-2A

1 november 2020

Hierbij alle informatie van groep 1-2A voor komend schooljaar.
We maken er samen een onwijs gezellig schooljaar van!!!

Welkom in groep 1/2a

 

Even voorstellen
 

Juf Esther:

Ik ben Esther van Dinter en werk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in groep 1-2a. Ik ben 42 jaar oud en woon in Deurne samen met Marius en onze vier katten. Naast dat ik voor de klas sta ben ik ook leescoördinator, contactpersoon ‘rouw en verlies’ en hoofd BHV. Samen met juf Lisanne gaan we er een leuk, leerzaam en gezellig jaar van maken.

 

Juf Lisanne:

Mijn naam is Lisanne Meulendijks, ik ben 26 jaar oud en woon in Asten. Naast dat ik met veel plezier voor de klas sta, vind ik het leuk om te schilderen en zit ik op Crossfit. Op maandag, donderdag en vrijdag ben ik het vaste gezicht in groep 4 en op woensdag sta ik in groep 1-2a.

 

Thema’s

In groep 1/2 werken we vanuit thema’s. Een thema duurt ongeveer 8 weken. De thema’s sluiten aan bij de seizoenen en feesten. Tijdens een thema werken we aan de volgende doelen: mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, beeldende vorming, muzikale vorming, constructieve vorming en motorische ontwikkeling. De thema’s worden gevuld door eigen invulling van de leerkrachten en de kinderen. Een thema gaat uit van herkenbare situaties, waarbij in iedere activiteit meerdere tussendoelen aan bod komen. Een rijke leeromgeving, voor veelzijdige ontwikkeling. We maken gebruik van de routines van de methode Schatkist en Kleuteruniversiteit. Hierbij horen de handpoppen Pompom en Mo en Fien. Deze poppen horen bij onze klas en beleven alles met ons mee. Een thema start met een introductie. Pompom of Mo en Fien hebben iets meegemaakt, we ontvangen een brief of iets dergelijks. Daarna staat er een verhaal centraal. De kinderen gaan zich verder in het thema verdiepen door middel van taken, themahoeken en kringactiviteiten. Aan het einde wordt een thema ook afgesloten. Dit kan zijn d.m.v. een uitstapje, optreden, gastoptreden etc. Elke 2 weken staat er een klank/letter centraal. De kinderen mogen vanuit thuis spullen meenemen die met deze letter beginnen. Deze spullen mogen dan op de letterkast/boom. Ook wordt er regelmatig een thematafel gemaakt, met spullen van thuis. Via de nieuwspagina op onze website en ouderapp blijf je op de hoogte van wat er in de klas speelt.? 
 
Een dagje in groep 1/2
 
Inloop
We starten elke dag met een inloop. Tijdens de Coronatijd mogen de ouders niet mee naar binnen. De kinderen mogen vanaf 08.20 uur zelfstandig naar binnen. Ze hangen hun jas op en leggen hun fruit en lunch in de daarvoor bestemde bakken, het drinken zet de leerkracht in de koelkast. De kinderen kunnen op het digibord zien met welk werkje ze meteen aan de slag mogen. Dit zal elke dag anders zijn. De juf is in de klas om de kinderen welkom te heten.  

Om 8.30 verwachten we dat alle kinderen in de klas zijn. Tot 9.00 uur werken we aan de inlooptaak. 
 
Kringactiviteiten
Rond 09.00 uur starten we de dag samen in de kring. Hierdoor ontstaat het groepsgevoel.  
We heten alle kinderen welkom en bespreken de dag, datum en kijken wat we die dag allemaal gaan doen, aan de hand van pictogrammen. Door middel van de dag en datum te bespreken zijn kinderen bezig met tellen, getallen en tijdsbegrippen als gisteren, vandaag en morgen. Op maandag mogen de kinderen vertellen over het weekend. Ze mogen dan ook iets meenemen wat hen hierbij kan helpen. Dit kan een foto, voorwerp of folder zijn. Speelgoed laten we thuis. Elke dag zijn er 2 hulpjes, deze kinderen mogen naast de juf zitten en helpen bij allerlei activiteiten. In de kring zijn we bezig met thema-activiteiten. Dit is zowel op het gebied van taal, rekenen en muziek. Ook werken we met de methode Kwink, dit is een sociaal-emotionele methode die door de hele school gebruikt wordt. Kinderen leren omgaan met elkaar, conflicten, keuzes maken, vragen stellen etc. De regels die hierin besproken worden zijn ook door de hele school bekend. Bij de kleuters wordt vooral gebruikt gemaakt van verhalen en rollenspellen. Ook wordt elke dag aandacht besteed aan Trefwoord. In Trefwoord worden verhalen, liedjes en spelletjes behandeld die een relatie hebben met de katholieke feesten, normen en waarden.  

 
Bewegen
Elke dag zijn we bezig met bewegen. ’s Morgens 45 en ’s middags 30 minuten. We spelen buiten op het schoolplein of gymmen in de speelzaal en de gymzaal. De kinderen mogen hiervoor gymschoenen mee naar school nemen. Deze gymschoenen blijven op school in een daarvoor bestemde gymtas, die aan de kapstok hangt. Het is handig als je kind schoenen aan heeft, die hij/zij zelfstandig aan en uit kan doen.? 
 
Fruit eten
In de klas eten we fruit. Onze school is een ‘gruitenschool’. Dat wil zeggen dat er in de pauze van 10.15 uur alleen fruit en groente wordt gegeten. Deze mag je kind meenemen in een fruittrommeltje voorzien van de naam. Bij binnenkomst legt het kind deze in de daarvoor bestemde bak.? 
 
Pauze
Van 10.15 uur tot 10.30 uur is het pauze. Om de drukte een beetje beperkt te houden, hebben we de speelplaats verdeeld in een speelplek voor de onderbouw en speelplek voor de bovenbouw. Er lopen 2 leerkrachten rond die toezicht houden.? 
 
Keuzetijd
Elke morgen en elke middag gaan we werken. De kinderen werken aan een taak, een gestuurde opdracht die gekoppeld is aan een doel of mogen kiezen van het kiesbord. De kinderen worden ook regelmatig uitgenodigd om met de leerkracht aan een taak te werken. Foto’s van het kiesbord worden regelmatig verwisseld, zodat al het materiaal aan bod komt.? 
 
Schrijven
De kinderen van groep 2 krijgen één keer in de week schrijfles volgens de methode Pennenstreken. De kinderen maken kennis met schrijven d.m.v. voorbereidende schrijfactiviteiten. Zij oefenen de juiste potloodgreep en schrijfhouding en gaan van grote, grove bewegingen naar schrijfpatronen op het platte vlak. ? 
 
Werken in hoeken
In de klas hebben we verschillende hoeken/kasten: huishoek, bouwhoek, verteltafel, lees/schrijfhoek, verfbord, krijtbord, knutselkast, puzzelkast, rekenkast, constructiekast, computerhoek, luisterhoek. Kinderen leren om samen te spelen, samen te werken en zelfstandig te werken.? 
 
Zelfstandig werken 
Elke dag is er een plustijd moment. We werken dan met een stoplicht. Rood is stilwerken, oranje is met je fluisterstem en groen is met je praatstem. Je mag tijdens het werken met het stoplicht niets aan de leerkracht vragen. Zo heeft de leerkracht tijd om met een kleine groep kinderen te werken of te observeren.? 
 
Lunchpauze
Maandag, dinsdag en donderdag lunchen we op school. Van 12.00 uur tot 12.30 uur zijn we in de klas en eten we aan tafel ons eten op. Tijdens het eerste kwartier staat rust centraal. De leerkracht leest in dit kwartier voor. Het tweede kwartier staat communiceren centraal. We vinden het belangrijk dat kinderen met elkaar in gesprek kunnen gaan. Van 12.30 uur tot 13.00 uur spelen de kinderen, onder toezicht van leerkrachten, buiten. Bij heel slecht weer blijven we binnen en maken we gebruik van de speelzaal. De kleuters spelen daarna nog tot 13.15 uur buiten.? 
 
Middagprogramma
Om 13.15 uur zijn we weer terug in de klas, waar we starten met het middagprogramma. Om 14.45 uur gaat de bel. We sluiten gezamenlijk af, delen de spullen uit en gaan samen naar buiten.?Kinderen die gebruik maken van de BSO worden in de klas/hal opgehaald.  
 
Zelfstandigheid 
Wij vinden de zelfstandigheid van kinderen erg belangrijk. Stimuleer je kind om zelf de jas op te hangen en de spullen in de daarvoor bestemde bakken te doen. Probeer ook je kind zelf de jas, schoenen en dergelijke aan te laten trekken. Dit wordt op school ook gestimuleerd. We proberen het altijd eerst zelf, lukt het niet mag je altijd hulp vragen. Het zou fijn zijn wanneer de kinderen?op maandag, woensdag en donderdag schoenen dragen die ze zelf aan en uit kunnen, in verband met de gym. Ook stimuleren we kinderen om zelfstandig naar het toilet te gaan. We verwachten dat kinderen die op de basisschool starten zindelijk zijn.? 
 
Regels en afspraken
Op school hanteren we regels en afspraken. Onze kernwoorden zijn verantwoordelijk, samen, luisteren en veilig. De algemene schoolregels vind je op de website. De klassenregels bespreken we samen met de groep. 
 
Verjaardag op school 
Als je kind 5 jaar of ouder wordt, wordt dit in de klas gevierd. In groep 1/2 ben je als ouder van harte welkom. Op onze school wordt niet getrakteerd. Je kind mag een cadeautje meenemen om te laten zien. Er mogen tijdens deze viering foto’s gemaakt worden, geen videobeelden. Foto’s waar andere kinderen op staan, mogen niet gedeeld worden op sociale media.? 
 

Logeerbeer en logeerboek  
Flip de Beer gaat ieder weekend bij een kind uit groep 1 logeren. Na het weekend vertelt het kind hierover tijdens de weekendkring. Het doel van deze activiteit is o.a. dat een kind leert om voor een groep te presenteren. In groep 1 gaat het vooral om ervaringen delen. In groep 2 krijgt elke week één kind een logeerboek mee naar huis. Het is de bedoeling dat je thuis met het kind aan de slag gaat rondom het boek. Voorlezen, navertellen en de boekpresentatie voorbereiden. In de klas mag het kind het boek presenteren. We starten hiermee tijdens de Kinderboekenweek.  
 
Werken in niveaugroepen  
In de klas werken we in niveaugroepen. Dit geldt voor rekenopdrachten, taalopdrachten, maar ook voor motorische activiteiten. Vaak werken we dan met kleine kringen. Terwijl de rest van de groep zelfstandig aan het werken/spelen is, gaat de leerkracht met een kleine groep kinderen een spelactiviteit doen.  

In deze groepspagina zal Kim van Kessel, de intern begeleider op onze school, verder ingaan op de zorg op onze school.

 
Vragen  
Mocht je nog vragen hebben of wil je iets kwijt over je kind? Mail of bel gerust.   

 

Groetjes
Esther van Dinter: esther.vandinter@prodas.nl

Lisanne Meulendijks: lisanne.meulendijks@prodas.nl

 

Terug naar overzicht