Welkom in groep 1/2a

8 augustus 2019

Even voorstellen
Mijn naam is Floortje Huijerjans, ik ben 34 jaar en ik woon in Someren-Eind.? Ik werk fulltime op basisschool St. Willibrordus. Van maandag t/m vrijdag vind je me in groep 1/2a. Naast leerkracht ben ik ook gespecialiseerd het jonge kind, ICT en taal. Ik hoop er samen met jullie kinderen een geweldig schooljaar van te maken.

Thema’s
In groep 1/2 werken we vanuit thema’s. Hiermee zijn we een aantal weken bezig. Deze thema’s sluiten aan bij de seizoenen en feesten. Tijdens zo’n thema werken we aan de volgende doelen: mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, beeldende vorming, muzikale vorming, constructieve vorming en motorische ontwikkeling. De thema’s worden gevuld door eigen?invulling van de leerkrachten en de kinderen. Zo’n thema gaat uit van betekenisvolle contexten, waarin in iedere activiteit meerdere tussendoelen aan bod komen. Een rijke leeromgeving, voor veelzijdige ontwikkeling. We maken gebruik van de routines van de methode Schatkist. Hierbij horen de handpoppen Mo, Fien en Pompom. Deze poppen horen bij onze klas en beleeft alles met ons mee. Een thema start met een introductie. Mo, Fien en/of Pompom hebben wat meegemaakt, we ontvangen een brief of iets dergelijks. Daarna staat er een verhaal centraal. De kinderen gaan zich verder in het thema verdiepen door middel van taken, themahoeken en kringactiviteiten. Aan?het einde wordt een thema ook afgesloten. Dit kan zijn d.m.v. een uitstapje, optreden, gastoptreden etc. Elke 2 weken staat er een klank/letter centraal. De kinderen mogen vanuit thuis spullen meenemen die met deze letter beginnen. Deze spullen mogen dan op de letterkast. Ook wordt er regelmatig een thematafel gemaakt, met spullen van thuis. Via de nieuwspagina op onze website blijf je op de hoogte van wat er in de klas speelt.
Een kijkje in groep 1/2
Inloop: We starten elke dag met een inloop. De kinderen mogen vanaf 08.20 uur naar binnen. Ze hangen hun jas op en leggen hun fruit en lunch in de daarvoor bestemde bakken, drinken zet de leerkracht in de koelkast. De kinderen kunnen op het digibord zien met welk werkje ze aan de slag mogen. Dit zal elke dag anders zijn. De juf is in de klas om de kinderen welkom te heten. Dringende zaken kunnen gevraagd worden, anders kun je altijd een afspraak maken. Ouders zijn van harte welkom in de klas en kunnen met hun kind het werkje maken of de klas bekijken. Om 08.25 uur gaat de eerste bel, van ouders wordt verwacht dat ze dan afscheid nemen van hun kind. Om 08.30 uur gaat de tweede bel, alle kinderen zijn in de klas en van ouders wordt gevraagd de klas te verlaten. Voel je als ouder niet verplicht om elke dag in de klas aanwezig te zijn.
Kringactiviteiten: Rond 09.00 uur starten we de dag in de kring. We heten alle kinderen welkom en bespreken de dag, datum en kijken wat we die dag allemaal gaan doen, aan de hand van pictogrammen. Kinderen leren dat iedereen belangrijk is en dit bevordert het groepsgevoel. Door middel van de dag en datum te bespreken zijn kinderen bezig met tellen, getallen en begrippen als gisteren, vandaag en morgen. Op maandag mogen de kinderen vertellen over het weekend. Ze mogen dan ook iets meenemen wat hen hierbij kan helpen. Dit kan zijn een foto, voorwerp of folder. Speelgoed laten we thuis. Elke week zijn er 2 hulpjes, deze kinderen mogen naast de juf zitten en helpen bij allerlei activiteiten. In de kring zijn we bezig met thema-activiteiten. Dit is zowel op het gebied van taal, rekenen en muziek. Ook werken we met de methode Kwink, dit is een sociaal-emotionele methode die over de hele school gebruikt wordt. Kinderen leren omgaan met conflicten, keuzes maken, vragen stellen etc. De regels die hierin besproken worden zijn ook over de hele school bekend. Bij de kleuters wordt vooral gebruikt gemaakt van verhalen en rollenspellen. Elke dag wordt aandacht besteed aan Trefwoord. In Trefwoord worden verhalen, liedjes en spelletjes behandeld die een relatie hebben met de katholieke feesten, normen en waarden. Tijdens de kringen worden de kinderen van groep 1/2a en groep 1/2b regelmatig door elkaar gehusseld. Het kan dus zijn dat je kind aanbod krijgt in de andere kleuterklas. Natuurlijk houden de leerkrachten elkaar goed op de hoogte over de vorderingen van de kinderen.
Bewegen: Elke dag zijn we bezig met bewegen. ’s Morgens 45 en ’s middags 30 minuten. Dit kan zijn buitenspelen of gymmen in de speelzaal en de gymzaal. De kinderen mogen hiervoor gymschoenen met een lichte zool mee naar school nemen. Deze gymschoenen blijven op school in een daarvoor bestemde gymtas, die aan de kapstok hangt. Het is handig als je kind géén veterschoenen aan doet, die hij/zij niet zelfstandig aan en uit kan.
Fruit eten: In de klas eten we fruit. Onze school is een ‘gruitenschool’. Dat wil zeggen dat er alleen fruit en groente wordt gegeten. Deze mag je kind meenemen in een fruittrommeltje voorzien van de naam. Bij binnenkomst legt het kind deze in de daarvoor bestemde bak.
Pauze: Van 10.15 uur tot 10.30 uur is het pauze. Om de drukte een beetje beperkt te houden, hebben we de speelplaats verdeeld in 2 stukken. Er lopen 2 leerkrachten rond die toezicht houden.
Speelwerktijd: Elke morgen en elke middag gaan we werken. De kinderen werken aan een themataak, een gestuurde opdracht die gekoppeld is aan een doel of mogen kiezen van het kiesbord. Kinderen worden ook regelmatig uitgenodigd om met de leerkracht aan een taak te werken. Werkjes van het kiesbord worden regelmatig verwisseld, zodat al het materiaal aan bod komt.
Schrijven: De kinderen van groep 2 krijgen één keer in de week schrijfles volgens de methode Pennenstreken. Dit als voorbereiding op groep 3. Zij leren de juiste potloodgreep en schrijfhouding.
Werken in hoeken: In de klas en in het tussenlokaal hebben we verschillende hoeken/kasten: huishoek, bouwhoek, verteltafel, lees/schrijfhoek, verfbord, krijtbord, knutselhoek, puzzelkast, rekenkast, contstructiehoek, computerhoek, luisterhoek etc. Kinderen leren om samen te spelen, samen te werken en zelfstandig te werken.
Zelfstandig werken: We werken dagelijks met een stoplicht, plustijd. Rood is stilwerken, oranje is met je fluisterstem en groen is met je praatstem. Je mag tijdens het werken met het stoplicht niets aan de leerkracht vragen. Zo heeft de leerkracht tijd om apart met een kleine groep kinderen te werken of te observeren.
Lunchpauze: We lunchen op school. Van 12.00 uur tot 12.30 uur zijn we in de klas en eten we ieder aan de eigen tafel ons eten op. Tijdens het eerste kwartier staat rust centraal. De leerkracht leest in dit kwartier een boek voor. Het tweede kwartier staat communiceren centraal. We vinden het belangrijk dat kinderen met elkaar in gesprek kunnen gaan. Van 12.30 uur tot 13.00 uur spelen de kinderen, onder toezicht van leerkrachten, buiten. Bij heel slecht weer blijven we binnen en maken we gebruik van de speelzaal. De kleuters spelen blijven daarna nog tot 13.15 uur buiten.
Zelfstandigheid
Wij vinden de zelfstandigheid van kinderen erg belangrijk. Stimuleer je kind om zelf de jas op te hangen en de spullen in de daarvoor bestemde bakken te doen. Probeer ook je kind zelf de jas, schoenen en dergelijke aan te laten trekken. Dit wordt ook op school gestimuleerd. We proberen het altijd eerst zelf, lukt het niet mag je altijd hulp vragen. Het zou fijn zijn als de kinderen sowieso op maandag, woensdag en donderdag schoenen dragen die ze zelf aan en uit kunnen, in verband met de gym. Ook stimuleren we kinderen om zelfstandig naar het toilet te gaan. We verwachten dat kinderen die starten op de basisschool zindelijk zijn.
Regels en afspraken
Op school hanteren we natuurlijk ook regels en afspraken. Onze kernwoorden zijn verantwoordelijk, samen, luisteren en veilig. De algemene schoolregels  vind je op de website. De klassenregels bespreken we samen met de groep.
Verjaardag op school
Als je kind 5 jaar of ouder wordt, wordt dit in de klas gevierd. In groep 1/2 ben je als ouder van harte welkom. Op onze school wordt niet getrakteerd. Je kind mag een cadeautje meenemen om te laten zien. Er mogen tijdens deze viering foto’s gemaakt worden, geen videobeelden. Foto’s waar andere kinderen op staan, mogen niet gedeeld worden op social media.
Logeerbeer en logeerboek
Pompom komt ieder weekend bij een kind uit groep 1 logeren. Het doel van deze activiteiten is o.a. dat een kind leert om voor een grote groep te presenteren. In groep 1 gaat het vooral om ervaringen delen. In groep 2 krijgt elke week één kind een logeerboek mee naar huis. Het is de bedoeling dat je thuis met het kind aan de slag gaat rondom het boek. Voorlezen, navertellen en de boekpresentatie voorbereiden. In de klas mag het kind het boek presenteren.
Werken in niveaugroepen
In de klas werken we in niveaugroepen. Dit geldt voor rekenopdrachten, taalopdrachten, maar ook voor motorische activiteiten. Vaak werken we dan met kleine kringen. Terwijl de rest van de groep zelfstandig aan het werken/spelen is, gaat de leerkracht met een kleine groep kinderen een spelactiviteit doen.
Zorg
Op onze school maken we gebruik van groepsplannen. Binnen deze groepsplannen wordt er gewerkt in verschillende niveaus. Dit betekent dat een kind na een korte instructie zelfstandig aan het werk kan, een verlengde instructie nodig heeft of naast de basisstof nog extra uitdaging krijgt. De groepsplannen worden gemaakt aan de hand verschillende onderdelen: doelen die gesteld worden in de methodes, het CITO leerlingvolgsysteem, scores van methoden toetsen en observaties van de leerkracht in de klas. Zijn er naast het groepsplan nog specifieke onderwijsbehoeften, dan neemt de groepsleerkracht contact met je op en wordt er een individueel handelingsplan opgesteld. Ook zullen er dan, buiten de 10-minutengesprekken om, oudergesprekken plaatsvinden om de vorderingen en afspraken die er gemaakt zijn te evalueren en aan te passen indien nodig. Twee keer per jaar worden er groeps- en toetsbesprekingen gehouden met de Intern Begeleider en de groepsleerkrachten. Hierin worden de leerlingen en bijbehorende resultaten besproken om de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te volgen. Mochten de leerkrachten tussentijds vragen hebben over een leerling, kunnen zij gedurende het schooljaar bij de Intern Begeleider terecht om samen te kijken naar mogelijkheden voor de leerling. Dit wordt uiteraard ook met jullie als ouders besproken. Aan het einde van het schooljaar vindt er een groepsoverdracht plaats. Hierbij is de groepsleerkracht, de leerkracht van volgend schooljaar en de Intern Begeleider aanwezig. Onderwijsbehoeften van leerlingen worden besproken zodat de leerkracht in het nieuwe schooljaar mogelijke acties en afspraken voort kan zetten.
Vragen
Mocht je nog vragen hebben, wil je iets kwijt over je kind? Loop dan na schooltijd even binnen of stuur een mail naar mij.
Groetjes Floortje Huijerjans – floortje.huijerjans@prodas.nl

Terug naar overzicht