Wij zijn er klaar voor!

21 september 2018

Op maandag 24 september brengen de kinderen van groep 1/2a een bezoekje aan museum de Wieger in Deurne. Het thema is: 'Kom je samen spelen?'

Leren om samen te spelen is erg belangrijk voor de doelgroep basisschoolkinderen van de groepen een tot en met vier. De kinderen leren vriendjes maken, maar gaat dit altijd vanzelf. Dit thema sluit aan op de Kinderboekenweek 2018, vriendschap. Een bewuste keuze, want het is voor leerlingen heel belangrijk dat er een rode draad is, een herkenbaarheid en een feest van herhaling.
Vanuit het thema wordt associatief gewerkt. Diverse kunstvormen worden vanuit het thema belicht en de beleving van kunst wordt ook ingezet om te leren over normen en waarden die bij ‘vriendschap’ horen. We werken aan de hand van het boek: ‘De mooiste vis van de zee’, Marcus Pfister. Regenboog is de mooiste vis in de zee. Maar hij is trots en ijdel, en daardoor heeft hij geen enkele vriend. Pas als hij een van zijn mooie schubben weggeeft - en later nog meer - vinden ze hem aardig. En dan merkt hij dat het belangrijker is om vrienden te hebben dan de mooiste te zijn!
Wij hebben al mooie schubben geknutseld om maandag mee te nemen.

Terug naar overzicht