Welkom in groep 3...

9 september 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s) van groep 3, - De eerste schoolweken zitten erop! Hopelijk hebben jullie ondanks de reisbeperkingen een fijne vakantie gehad! In groep 3 zijn bijna alle vakken nieuw...Voor u dus fijn om ook op de hoogte te zijn van wat er dit schooljaar aan bod komt.

In verband met het Coronavirus kan de informatie-avond helaas niet doorgaan, vandaar dat u op deze manier de informatie van de groep doorgestuurd krijgt. Mocht u hier vragen over hebben, kunt u mij altijd mailen (vera.risseeuw@prodas.nl). 

Welkom in groep 3... 

Dit jaar werkt juf Vera op ma t/m vrij in groep 3 als vervangster van juf Floortje. Juf Floortje zal in verloop van tijd weer vaker aanwezig zijn op school, op dit moment is juf Floortje volledig afwezig. - De inloop In groep 3 begint de inloop (verschillende educatieve activiteiten verdeeld over de kinderen) om 08:20 en duurt tot 09:00, hierbij is de leerkracht aanwezig in de klas en wordt er gebruik gemaakt van het Digikeuzebord. Uw kind is uiterlijk om 08:30 aanwezig in de klas.

De vakken en methodes Iedere dag krijgen de kinderen Veilig leren lezen waarbij zij de leesletters en woorden aangeboden krijgen. Daarnaast krijgen zij 6 keer in de week rekenen (methode Wereld in Getallen) waaronder 1 keer het schrijven van cijfers en 1 keer bewegend rekenen (rekenen gekoppeld aan spel). Het vak schrijven (methode Pennenstreken) wordt vier keer per week aangeboden. Naast deze drie hoofdvakken krijgen de kinderen 1 keer per week muziek, 2 keer per week gym (maandag (vakleerkracht) en woensdag), 2-3 keer per week Kwink (sociaal-emotioneel), 1 keer per week verkeer en 1 keer per week knutselen. Ook spelen zij 2 keer per week groepsoverstijgend met groep 1/2. Op donderdag is er 's middags de optie om een bezoek te brengen aan de Bibliotheek op School (wanneer uw kind het biebpasje mee heeft). Daarnaast worden er tijdens de inloop en speelwerktijden Chromebooks ingezet met educatieve programma's zoals Squala, Basispoort en Veilig leren lezen.b

Thema's Dit schooljaar is er gekozen om wat betreft het werken met thema's één lijn te trekken tussen de groepen 1 t/m 3. Dit betekent dat ook groep 3 morgen (01-09-2020) begint met het thema Bouwen. Vooral de creatieve en muzikale activiteiten, de spelhoeken en de kringen zullen in groep 3 aansluiten bij het actuele thema. Uw kind heeft vandaag (31-08-2020) een brief mee naar huis gekregen met informatie over het thema Bouwen.

Verjaardagen De verjaardag van uw kind wordt uiteraard gevierd op school. Dit wordt vanaf groep 3 samen met de kinderen gedaan (zonder ouders). Er worden liedjes gezongen, kaarsjes uitgeblazen en een verjaardagskaart uitgedeeld. Er wordt niet getrakteerd.

Belangrijke datums Voor belangrijke datums omtrent uitjes, schoolactiviteiten etc. verwijs ik u naar onze kalender op de ouder-app.

Met vriendelijke groet,

Vera Risseeuw

Leerkracht groep 3

Aanwezig ma t/m vrij

Terug naar overzicht