Welkom in groep 3

13 augustus 2019

Groep 3 is een spannend schooljaar voor je kind. Dit is het jaar waarin je kind leert lezen, rekenen en schrijven. Hieronder kun je de informatie terugvinden die belangrijk is voor je kind in groep 3.

Leerkrachten 

In groep 3 werken juf Esther en juf Marieke. Juf Esther werkt iedere dag in groep 3 behalve de maandag, dan is namelijk juf Marieke in groep 3 te vinden. 

Inloop

We starten elke dag met een inloop. De kinderen mogen vanaf 08.20 uur naar binnen. Ze hangen hun jas op en leggen hun fruit en lunch in de daarvoor bestemde bakken, drinken zet de leerkracht in de koelkast. De juf is in de klas om de kinderen welkom te heten. Dringende zaken kunnen gevraagd worden, anders kun je altijd een afspraak maken. Ouders zijn van harte welkom in de klas. Om 08.25 uur gaat de eerste bel, van ouders wordt verwacht dat ze dan afscheid nemen van hun kind. Om 08.30 uur gaat de tweede bel, alle kinderen zijn in de klas en van ouders wordt gevraagd de klas te verlaten. Voel je als ouder niet verplicht om elke dag in de klas aanwezig te zijn. Om de kinderen weer te laten wennen, zal de inloop tot de kerstvakantie met ouders zijn. Na de kerstvakantie gaan de kinderen zelfstandig naar binnen. Mochten er echter dringende zaken zijn die niet kunnen wachten dan mag je ons gewoon even aanspreken tijdens deze inloop.

Vakken en methodes 

In groep 3 krijgt je kind les in verschillende vakken. Hierbij gebruiken we methodes. Hieronder zie je een overzicht van de vakken, de hierbij gebruikte methodes en een korte uitleg bij elk vak. 

Lezen 

Voor het vak lezen gebruiken we de methode 'Veilig Leren Lezen'. Deze methode bestaat uit twaalf kernen. Deze duren ieder ongeveer drie weken. Elke kern sluiten we af met methode gebonden toetsen. We kunnen hiermee bekijken of je kind de aangeboden stof beheerst. In de eerste zes kernen bieden we letters en structureerwoorden aan. In de laatste zes kernen ligt de nadruk meer op het versnellen van het technisch lezen, spelling en begrijpend lezen. De leesmethode speelt goed in op de verschillen tussen kinderen. Het biedt oefenstof voor drie verschillende niveaus: de ster-, maan- en zonkinderen. Het hele schooljaar zal ons vriendje Zoem de Bij ons begeleiden bij het leren lezen. 

Rekenen 

Voor het vak rekenen gebruiken we de methode 'Wereld in Getallen’. We gebruiken hier ook werkboeken bij. Vanaf het tweede halfjaar werkt je kind ook met een weektaak. Je kind krijgt een schema waarop te zien is wat er aan het einde van de week af moet zijn. Op die manier leren kinderen ook hoe ze tijdens het zelfstandig werken de taken kunnen inplannen. In groep 3 leren de kinderen bij rekenen het volgende: telrij, splitsen en samenvoegen, sprongen van 2 en van 5, optellen en aftrekken tot en met 20. Hiervoor gebruiken we allerlei hulpmiddelen zodat de kinderen vooral ook handelend rekenen.  

Schrijven 

Voor het vak schrijven gebruiken we de methode 'Pennenstreken'. Deze methode sluit helemaal aan bij 'Veilig Leren Lezen'. Elke nieuwe letter wordt op dezelfde dag ook als schrijfletter aangeboden. De kinderen leren eerst alle letters los te schrijven. Daarna schrijven we de letters (woorden) aan elkaar. 

Overige methodes en vakken 

Hieronder vind je een overzicht van de overige methodes en vakken die in groep 3 gebruikt worden. 

Trefwoord: Godsdienst/levensbeschouwing. Deze methode gebruiken we bij de dagopening. 

Kwink: Een methode voor de sociaal/emotionele ontwikkeling. 

Wijzer door het verkeer: Een methode voor verkeer. 

Muziek: We gebruiken hiervoor de methode 'Muziek en Meer'. 

Handvaardigheid 

Tekenen 

Gym: Op maandag gegeven door de vakleerkracht. Op donderdag gegeven door de groepsleerkracht.  

Computer/Chromebooks 

In groep 3 werken we met computers en Chromebooks. We oefenen hiermee de lesstof. We gebruiken de volgende programma's: Wereld in Getallen, Veilig Leren Lezen, Rekentuin, Taalzee en Squla. 

Belangrijke dagen voor groep 3 

Maandag en donderdag: Gymles. De kinderen nemen gymkleren mee (broekje, shirt en gymschoenen). Deze gymkleren gaan na elke gymles mee naar huis. 

Donderdag: Bibliotheek op School. Op donderdagmiddag lenen de kinderen boeken bij de bibliotheek. Hiervoor nemen ze hun bibliotheekpasje mee. 

Verjaardag vieren

De verjaardag van de kinderen wordt natuurlijk gevierd. Dit doen we samen met de kinderen. Dit betekent dat er geen ouders meer bij aanwezig zijn in groep 3. Tijdens het vieren van de verjaardag steken we kaarsjes aan op de verjaardagstaart, zingen liedjes en krijgt de jarige een mooie verjaardagskaart mee naar huis. 

Logeerkoffer

Over een aantal maanden zal de logeerkoffer met daarin Zoem en Zara mee naar huis gaan tijdens het weekend. Je kind mag op vrijdag een leesboekje uitkiezen en neemt dit met de koffer mee naar huis. In de koffer is ook een notitieboekje te vinden. Hierin mogen de avonturen met Zoem en Zara opgeschreven worden. Het doel van de logeerkoffer is het bevorderen van het lezen. Je kind oefent namelijk thuis het boekje met Zoem en Zara. Op maandag, als de koffer dan weer meegenomen wordt, mag je kind in de voorleesstoel het boekje voorlezen en vertellen over het weekend.

Zorg

Op onze school maken we gebruik van groepsplannen. Binnen deze groepsplannen wordt er gewerkt in verschillende niveaus. Dit betekent dat een kind na een korte instructie zelfstandig aan het werk kan, een verlengde instructie nodig heeft of naast de basisstof nog extra uitdaging krijgt. De groepsplannen worden gemaakt aan de hand verschillende onderdelen: doelen die gesteld worden in de methodes, het CITO leerlingvolgsysteem, scores van methoden toetsen en observaties van de leerkracht in de klas. Zijn er naast het groepsplan nog specifieke onderwijsbehoeften, dan neemt de groepsleerkracht contact met je op en wordt er een individueel handelingsplan opgesteld. Ook zullen er dan, buiten de 10-minutengesprekken om, oudergesprekken plaatsvinden om de vorderingen en afspraken die er gemaakt zijn te evalueren en aan te passen indien nodig. Twee keer per jaar worden er groeps- en toetsbesprekingen gehouden met de Intern Begeleider en de groepsleerkrachten. Hierin worden de leerlingen en bijbehorende resultaten besproken om de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te volgen. Mochten de leerkrachten tussentijds vragen hebben over een leerling, kunnen zij gedurende het schooljaar bij de Intern Begeleider terecht om samen te kijken naar mogelijkheden voor de leerling. Dit wordt uiteraard ook met jullie als ouders besproken. Aan het einde van het schooljaar vindt er een groepsoverdracht plaats. Hierbij is de groepsleerkracht, de leerkracht van volgend schooljaar en de Intern Begeleider aanwezig. Onderwijsbehoeften van leerlingen worden besproken zodat de leerkracht in het nieuwe schooljaar mogelijke acties en afspraken voort kan zetten.

Vragen

Mocht je nog vragen hebben, wil je iets kwijt over je kind? Loop dan na schooltijd even binnen of stuur een mail naar ons.

Groetjes Esther van Dinter en Marieke Stolwijk

Terug naar overzicht