Welkom in groep 5

31 augustus 2020

Hierbij alle informatie van groep 5 voor komend schooljaar.

Dit schooljaar zijn wij, juf Hilde en juf Karin, de juffen van groep 5. Ook hebben wij een 
4e jaars stagiaire, Femke Paans. Zij gaat dit schooljaar bij ons afstuderen.  

Methodes 
In groep 5 zullen wij dit jaar gaan werken met de volgende methodes: 
Rekenen: Wereld in Getallen  
Taal: Taal op Maat 
Spelling: Spelling op Maat  
Technisch lezen: Leesplan? 
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip  
Wereldoriëntatie: Blink 
Studievaardigheden: Blits 
Verkeer: Wijzer door het Verkeer 
Engels: Take it Easy 
Muziek: Muziek en Meer 
Godsdienst/levensbeschouwing: Trefwoord 
Sociale vaardigheden: Kwink  
Schrijven: Pennenstreken 

Nieuwe vakken
In groep 5 zullen de kinderen kennis maken met een aantal nieuwe vakken. Eens in de twee weken zullen de kinderen techniek les gaan volgen. De techniekvrijwilligers leren de kinderen eerst de vaardigheden goed aan die nodig zijn om in de volgende schooljaren aan de slag te kunnen met de leskisten. Vaardigheden zoals solderen en zagen worden in kleine groepjes aangeboden. Op die manier kan er voldoende aandacht aan de kinderen worden gegeven. 

De kinderen van groep 5 zullen vanaf dit jaar gaan starten met Blits. Bij Blits komen belangrijke vaardigheden aan bod, die de kinderen nodig hebben bij vakken als begrijpend lezen en bij de zaakvakken. Kinderen leren teksten lezen en kunnen eruit halen waar de tekst nou eigenlijk om gaat. En leren ze kaartvaardigheden. 
Ook zullen de kinderen van groep 5 starten met Engels. In het dagelijks leven krijgen onze kinderen namelijk steeds meer te maken met de Engelse taal. De methode start elk thema met een liedje of filmpje. Van daaruit werken de kinderen aan diverse opdrachten. 
 
Zelfstandig werken? 
In groep 5 werken we bij het zelfstandig werken met een weektaak. Hierop staan alle taken die het kind in die week maakt. Tijdens het zelfstandig werken wordt er gewerkt met het stoplicht.?Als deze op rood staat moeten de kinderen helemaal zelfstandig werken, ze mogen niets aan een ander vragen. Hebben ze een vraag over een taak, dan slaan ze de opdracht even over en gaan verder met de volgende. Zodra er de mogelijkheid is (het stoplicht staat op oranje of groen) dan kan het kind zijn vraag stellen aan een ander kind uit het groepje of aan de leerkracht. Op deze manier leren kinderen om te gaan met uitgestelde aandacht. Door te werken met het stoplicht heeft de leerkracht ruimte om instructie te geven aan de andere groep of om instructie te geven aan een klein groepje.? 

Computer/Chromebooks 
In groep 5 zullen de kinderen regelmatig werken met een computer of Chromebook. Ze maken dan gebruik van de volgende oefensoftware: 
• Wereld in Getallen: Bingel  
• Taal op Maat en Spelling op Maat 
• Squla 
• Nieuwsbegrip XL en woordenschat 
 
Ook zullen de kinderen in de loop van het schooljaar gaan werken met Microsoft office 365. Hierin kunnen zij werken met word, PowerPoint etc. 
 
Spreekbeurt 
In groep 5 houden alle kinderen een spreekbeurt. Ze mogen het onderwerp zelf kiezen en maken hierbij een werkstuk. Ze mogen er eventueel een presentatie bij maken. Dit hoef echter niet.? 
Zodra we hier mee gaan starten krijgen de kinderen hier nog uitleg over en maken we een schema met wie wanneer aan de beurt is.? 

Stagiaire Femke 
Op maandag en dinsdag is Femke bij ons in de klas als stagiaire. Zij zal op deze twee dagen de lessen gaan geven onder begeleiding van ons. Met als doel om er naar toe te werken dat ze helemaal zelfstandig de klas kan draaien. Af en toe zal zij een hele week aanwezig zijn. En aan het einde van haar stage volgt er een blokstage van 8 weken waarin zijn fulltime de klas draait.  

Femke zal ook taken van ons overnemen zoals het voeren van oudergesprekken met ons als eindverantwoordelijken. 

Belangrijke datums
Voor belangrijke datums omtrent uitjes, schoolactiviteiten etc. verwijzen wij je naar onze kalender. 

Mocht je nog vragen hebben of wil je iets kwijt over je kind? Neem gerust contact met ons op (telefonisch of per mail). 

Met vriendelijke groet,  
 
juf Hilde  hilde.berkers@prodas.nl  (werkdagen maandag, donderdag en vrijdag) 
juf Karin  karin.claessens@prodas.nl  (werkdagen dinsdag en woensdag, op maandag buiten de klas) 
juf Femke  femke.paans@prodas.nl  (werkdagen maandag en dinsdag) 

Terug naar overzicht