Welkom in groep 6/7

9 september 2020

Hierbij alle informatie van groep 6/7 voor komend schooljaar.

                                             Welkom in groep 6/7 
 

Maandag: juffrouw Yvonne    

Dinsdag t/m vrijdag: juffrouw Malou 

 

Methodes? 

 
In groep 6-7 zullen wij dit jaar gaan werken met de volgende methodes: 

Rekenen   Wereld in Getallen *

Taal   Taal op Maat

Spelling     Spelling op Maat *

Technisch lezen    Leesplan *

Begrijpend lezen    Nieuwsbegrip *

Wereldoriëntatie   Blink

Studievaardigheden     Blits

Verkeer     Wijzer door het Verkeer

Engels    Take it Easy

Muziek    Muziek en Meer

Godsdienst  Trefwoord

Sociale vaardigheden   Kwink

Gymnastiek  Basislessen

Schrijven   Pennenstreken

 

Bij de methodes met een * werken we op niveau en groepsoverstijgend. 

Sommige vakken moeten door heel groep 5 en 6 of door heel groep 7 en 8?samen gevolgd worden, omdat zij hetzelfde aanbod krijgen. Dit wil zeggen dat de groep 6 bij een aantal vakken aansluit bij groep 5 en groep 7 bij groep 8. Het gaat hierbij om de vakken Engels en Blink. 

 

Combinatiegroep 6-7 

Als wij een instructie geven aan de andere groep, moeten de kinderen zelfstandig en rustig werken. Op het moment dat een kind vragen heeft kan hij/zij bij klasgenoten om hulp vragen. Lukt het nog niet, dan gaan ze verder met een andere opdracht en wachten ze tot de leerkracht klaar is met de instructie. 

 
 

Zelfstandig werken?? 

 In groep 6/7 werken we bij het zelfstandig werken met een weektaak. Hierop staan alle taken die het kind in die week maakt. Tijdens het zelfstandig werken wordt er gewerkt met het stoplicht.?Als deze op rood staat moeten de kinderen helemaal zelfstandig werken, ze mogen niets aan een ander vragen. Hebben ze een vraag over een taak, dan slaan ze de opdracht even over en gaan verder met de volgende. Zodra er de mogelijkheid is (het stoplicht staat op oranje of groen) dan kan het kind zijn vraag stellen aan een ander kind uit het groepje of aan de leerkracht. Op deze manier leren kinderen om te gaan met uitgestelde aandacht. Door te werken met het stoplicht heeft de leerkracht ruimte om instructie te geven aan de andere groep of om instructie te geven aan een klein groepje.? 

 

Spreekbeurt 

In groep 6/7 houden alle kinderen een spreekbeurt. Ze mogen het onderwerp zelf kiezen en maken hierbij een werkstuk. De kinderen krijgen een werkstukwijzer mee naar huis, wanneer de spreekbeurten zijn ingepland. We beginnen na de herfstvakantie met de spreekbeurten. 

 

Computer/Chromebooks 

 In groep 6/7 zullen de kinderen regelmatig werken met een computer of Chromebook. Ze maken dan gebruik van de volgende oefensoftware:  

• Wereld in Getallen: Bingel   

• Taal op Maat en Spelling op Maat  

• Squla  

• Nieuwsbegrip XL en woordenschat 

• Office 365 
 

 

Groep 7 specifiek 

Huiswerk  

 De kinderen uit groep 7 gaan werken met een agenda. We willen dit jaar gaan starten met het inzetten van een digitale agenda in groep 7 en 8. Op de middelbare school wordt hier namelijk ook gebruik van gemaakt. In de agenda komt te staan wanneer er toetsen zijn of wanneer het huiswerk af moet zijn. Het belangrijkste doel van de agenda is het leren inplannen van het leer- en huiswerk.  

De kinderen krijgen 1 keer per week huiswerk. Dit kan op papier zijn, maar ook digitaal. We willen ook bekijken of we Teams in kunnen gaan zetten voor het inleveren van huiswerk.  

Grote opdrachten als de spreekbeurt en de boekbespreking vallen ook onder huiswerk en worden minimaal een maand van tevoren vastgelegd 

 

Entreetoets  

In groep 7 maken de kinderen in de tweede helft van het schooljaar de Entreetoets.?Deze bestaat uit taken voor Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden. In totaal zijn er 16 taken met per taak ongeveer 25 tot 30 opgaven.? 

De kinderen werken gemiddeld 25 tot 45 minuten aan een taak. Op een antwoordblad strepen ze het antwoord dat ze het beste vinden aan.?? 

Na de afronding van de Entreetoets worden de antwoordbladen naar Cito gestuurd. Cito kijkt de antwoordbladen na en maakt een rapportage. Na circa 3 weken stuurt Cito de rapportage naar school.? 

Voor ieder kind wordt een?leerlingprofiel?opgesteld door Cito.?? 

In één oogopslag ziet u hoe uw kind ervoor staat bij Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden en waar extra oefening nodig is.? 

De resultaten van de Entreetoets worden ook meegenomen bij de adviezen in groep 8.?? 

 

Advies  

Tegen het einde van het schooljaar krijgen de kinderen van groep 7 hun voorlopig advies. Het zorgteam is betrokken bij dit advies.? 

A.d.h.v. de onderwijsprofielen van het Voortgezet Onderwijs wordt bekeken welke school het beste past bij uw kind.? 

Gekeken wordt naar de Cito scores, rapportpunten en de leerling kenmerken (werkhouding, concentratie, motivatie enz.).?? 

 

Schooltypen in het voorgezet onderwijs:  

Praktijkonderwijs: dit is een vier- tot zesjarige opleiding. De lessen zijn vooral praktijkgericht. Leerlingen worden voorbereid op het uitoefenen van passende werkzaamheden op de arbeidsmarkt.  

Vmbo B-K: is een vierjarige opleiding die de leerling voorbereidt op opleidingen in het MBO.?  

Mavo: zij bereiden de leerlingen voor op een opleiding in het MBO-niveau 4 of op Havo.  

Havo: bereidt leerlingen voor op een hogere beroepsopleiding. De Havo duurt 5 jaar.  

VWO: bereidt leerlingen voor op een studie aan een universiteit. Er zijn 2 typen vwo: atheneum en gymnasium. Op het gymnasium zijn de klassieke talen Latijn en Grieks verplicht in de onderbouw. Vwo duurt 6 jaar.?? 

Samen gaan we werken aan een positieve ontwikkeling van uw kind. Mocht u zich zorgen maken over schoolse zaken, schroom dan niet om met ons contact op te nemen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Yvonne Hagelaar (yvonne.hagelaar@prodas.nl) 

Malou Welten (malou.welten@prodas.nl) 

 

Terug naar overzicht