Welkom in groep 6

17 augustus 2018

Welkom in groep 6

Even voorstellen
Ik ben Karin Claessens - van Bussel. Dit schooljaar ben ik de juffrouw van groep 6. Mijn werkdagen zijn op maandag, dinsdag en vrijdag. Ik ben nu nog met zwangerschapsverlof. Wanneer ik precies weer kom werken horen jullie nog. Ik woon in Someren samen met mijn man en ons dochtertje van 2 jaar.

Ik ben Melanie Kleijsen en ben woonachtig in Someren. Vanaf de start van dit schooljaar kom ik in groep 6 vervangen in verband met het zwangerschapsverlof van Karin Claessens- van Bussel. Mijn werkdagen, tijdens het zwangerschapsverlof van Karin, zijn maandag, dinsdag en vrijdag. Ik heb er ontzettend veel zin in en hoop er met de groep een fijne tijd van te maken!

Ik ben Kim van Kessel. Ik ben dit schooljaar groepsleerkracht van uw kind en tevens ook de Intern Begeleider van deze school. Op woensdag en donderdagochtend sta ik voor de klas. Ik ben woonachtig in Helenaveen en heb al ruim 10 jaar onderwijservaring. Voornamelijk in de bovenbouw. Verder ben ik moeder van twee jongens en in mijn vrije tijd ben ik regelmatig te vinden op de tennisbaan.

Regels en afspraken van groep 6
Elke klas maakt in het begin van het schooljaar samen klassenregels. Deze klassenregels komen zichtbaar in de klas te hangen. De klassenregels worden onderverdeeld onder de woorden: verantwoordelijk, samen, luisteren en veilig.

Methodes die worden gebruikt in groep 6
Technisch lezen: Estafette
Taal: Taal op Maat
Spelling: Spelling op Maat
Rekenen: Wereld in getallen
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip
Wereldoriëntatie: Blink (Grenzeloos met Topomasters, Eigentijds en Binnenstebuiten
Studievaardigheden: Blits
Verkeer: Wijzer door het verkeer
Engels: Take it easy
Muziek: Muziek en meer
Godsdienst/levensbeschouwing: Trefwoord
Sociale vaardigheden: Leefstijl
Gymnastiek: Basislessen

Zelfstandig werken
In groep 6 werken we bij het zelfstandig werken met een weektaak. Hierop staan alle taken die je kind in die week maakt.Tijdens het zelfstandig werken wordt er gewerkt met het stoplicht. Als deze op rood staat moeten de kinderen helemaal zelfstandig werken, ze mogen niets aan een ander vragen. Hebben ze een vraag over een opdracht dan gaat het kind verder naar een andere opdracht of gaat werken aan een andere taak. Zodra er de mogelijkheid is (het stoplicht staat op oranje of groen) dan kan het kind zijn vraag stellen aan een ander kind uit het groepje of aan de leerkracht. Op deze manier leren kinderen om te gaan met uitgestelde aandacht. Door te werken met het stoplicht heeft de leerkracht ruimte om instructie te geven aan de andere groep of om instructie te geven aan een klein groepje.

Spreekbeurt
Ook dit schooljaar gaan alle kinderen weer een spreekbeurt houden. De kinderen krijgen van tevoren informatie over hoe ze hun spreekbeurt kunnen voorbereiden en welke doelen er gesteld worden.

Groepsoverstijgend werken
Vanaf dit schooljaar zullen wij in de middagen groepsoverstijgend gaan werken. Vanuit thema's zullen de kinderen verschillende opdrachten gaan doen en ook wereldoriëntatie zal in deze middagen worden verwerkt. De kleuters werken ook in thema's. Schoolbreed zullen we proberen zoveel mogelijk bij elkaars thema's aan te sluiten. In de praktijk houdt het groepsoverstijgend werken in dat kinderen van verschillende groepen bij elkaar in één lokaal aan een opdracht of les gaan werken. De ene keer zijn dat kinderen uit twee verschillende jaargroepen bij elkaar en de andere keer zijn dit er drie of vier. De kinderen zullen in de middagen de methode van Blink volgen, verschillende opdrachten rondom geletterdheid krijgen en ze zijn bezig met de creatieve vakken. Ook zit er een deel zelfstandig werken in de middag verwerkt. Zoals hierboven genoemd werken de kinderen vanuit thema's. Dit thema zal tussen de 4 en 6 weken centraal staan. Elke week krijgen de kinderen ook informatie over het thema, zodat dit onder de kinderen gaat leven. We proberen ook, wanneer dit kan, mensen uit de buurt naar school te laten komen. Zij kunnen dan bijvoorbeeld vertellen, iets laten zien of ons misschien wel leren koken in een bepaald thema. Als ouder wordt je op de hoogte gehouden van de thema's en de inhouden van de middagen.

Zorg
Op onze school maken we gebruik van groepsplannen. Binnen deze groepsplannen wordt er gewerkt in verschillende niveaus. Dit betekent dat een kind na een korte instructie zelfstandig aan het werk kan, een verlengde instructie nodig heeft of naast de basisstof nog extra uitdaging krijgt. De groepsplannen worden gemaakt aan de hand verschillende onderdelen: doelen die gesteld worden in de methodes, het CITO leerlingvolgsysteem, scores van methoden toetsen en observaties van de leerkracht in de klas. Zijn er naast het groepsplan nog specifieke onderwijsbehoeften, dan neemt de groepsleerkracht contact met je op en wordt er een individueel handelingsplan opgesteld. Ook zullen er dan, buiten de 10-minutengesprekken om, oudergesprekken plaatsvinden om de vorderingen en afspraken die er gemaakt zijn te evalueren en aan te passen indien nodig. Twee keer per jaar worden er groeps- en toetsbesprekingen gehouden met de Intern Begeleider en de groepsleerkrachten. Hierin worden de leerlingen en bijbehorende resultaten besproken om de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te volgen. Mochten de leerkrachten tussentijds vragen hebben over een leerling, kunnen zij gedurende het schooljaar bij de Intern Begeleider terecht om samen te kijken naar mogelijkheden voor de leerling. Dit wordt uiteraard ook met jullie als ouders besproken. Aan het einde van het schooljaar vindt er een groepsoverdracht plaats. Hierbij is de groepsleerkracht, de leerkracht van volgend schooljaar en de Intern Begeleider aanwezig. Onderwijsbehoeften van leerlingen worden besproken zodat de leerkracht in het nieuwe schooljaar mogelijke acties en afspraken voort kan zetten.

Terug naar overzicht