Nieuw thema: Vieringen

13 november 2018

Vanaf volgende week zullen we starten met het nieuwe thema: vieringen.

Van maandag 19 november tot en met vrijdag 11 januari werken wij met het thema vieringen. Dit thema heeft voor de onder- en bovenbouw een andere inhoud.

Groep 3 t/m 5 zal werken rondom Sinterklaas en Kerst. Dit zullen zij onder andere doen door middel van een circuit. In dit circuit komen crea-activiteiten, spelletjes en lezen terug. Maar ook zullen zij bezig zijn met reken- en taalactiviteiten. En natuurlijk ontbreekt de bouwhoek niet!
Aan de hand van woordkaarten zullen zij de woordenschat uitbreiden rondom dit thema. Deze kaarten zie je terug in de groepen.

Groep 6 t/m 8 zal zich bezig houden met verschillende geloven. Zij gaan in groepjes werken rondom een bepaald geloof: Jodendom, Christendom, Boeddhisme, Hindoeïsme en de Islam. De kinderen gaan in tweetallen een webpad maken over één geloof en zullen daarvan een eindproduct maken. Aan het einde van dit project presenteren zij dit aan elkaar. Elke week krijgen de kinderen een creaopdracht over één van de geloven. Bij elke opdracht komt een andere techniek aan bod.

Kortom, weer veel om van, met en aan elkaar te leren!

Terug naar overzicht