Van betonnen speelplaats naar natuurlijk ontdekkend speelleerplein!

19 juni 2018

Kinderen van deze tijd spelen steeds minder buiten, kinderen zijn veel passiever en het creatief denken wordt hierdoor belemmerd. Wij zouden kinderen graag weer meer actief buiten zien, waardoor hun innerlijke drang tot bewegen, ontdekken, samenwerken, gezien en gehoord worden, het nieuwsgierig zijn tot uiting kan komen.

In deze wereld waar prestaties steeds belangrijker worden is het goed dat kinderen ook lekker zichzelf mogen en kunnen zijn. Door het speelplein om te toveren naar een natuurlijk ontdekkend speelleerplein willen we onderstaande doelen bereiken:

  • De mogelijkheid creëren om het natuuronderwijs meer betekenisvol te laten worden voor de leerlingen.
  • Kinderen meer ruimte geven om hun bewegingsdrang te uiten en ontdekkend bezig te kunnen zijn.
  • Het sociaal aspect bevorderen door kinderen meer samen te laten spelen en ontdekken.
  • Het binnenonderwijs, waar mogelijk naar buiten verplaatsen, denkend aan alle vakgebied.

In december hebben we een aanvraag gedaan bij het innovatiefonds van Prodas om onze doelen te kunnen realiseren. We zijn blij met de middelen en gelden die we hiervoor gekregen hebben.
In het begin van het schooljaar hebben we het verkeersplein gerealiseerd met gelden vanuit Veilig Verkeer Nederland en Ouderbrigade Neerkant. Dit verkeersplein vormt een goede basis om lessen van binnen naar buiten te halen. Aansluitend op dit verkeersplein zijn we nu bezig om leskaarten te ontwikkelen op het gebied van rekenen. Met deze kaarten kunnen de leerkrachten, met weinig voorbereiding, het rekenonderwijs deels naar buiten verplaatsen. De kinderen zullen tijdens deze buitenlessen veel bewegend en samenwerkend bezig zijn om het rekenen spelenderwijs eigen te maken. In de toekomst willen we op meerdere vakgebieden leskaarten gaan ontwikkelen, zodat we op elk moment van de dag onze kinderen buiten kunnen laten ontdekken en leren.

Terug naar overzicht