Groepsoverstijgend werken

15 augustus 2018

Vanaf dit schooljaar zullen wij in de middagen groepsoverstijgend gaan werken. Vanuit thema's zullen de kinderen verschillende opdrachten en informatie krijgen. De kleuters werken ook in thema's. Schoolbreed zullen we proberen zoveel mogelijk bij elkaar aan te sluiten.

In de praktijk houdt het groepsoverstijgend werken in dat kinderen samen zullen gaan werken met kinderen uit andere groepen en in de middagen ook les krijgen van verschillende leerkrachten. De leerkrachten hebben zelf een planning gemaakt wanneer welke groepen met elkaar gecombineerd worden. Wij hebben rekening gehouden met de leeftijden en het niveau van de kinderen. De kinderen zullen dus langere tijd met een vaste groepssamenstelling aan het werk zijn. We hebben er voor gekozen om groep 3 en 4 vooral groepsoverstijgend met elkaar samen te laten werken, omdat dit qua leeftijd en niveau beter bij elkaar past. Groep 5 t/m 8 zal wel wat vaker door elkaar gaan werken. 

Op maandag en dinsdag volgt groep 4 t/m 8 de methode van Blink wereldoriëntatie. Daarnaast wordt er op de middagen gewerkt aan kunstzinnige vorming, zelfstandig werken, thema-informatie en geletterdheid.
We proberen ook, wanneer dit kan, mensen uit de buurt naar school te laten komen. Zij kunnen dan bijvoorbeeld vertellen, iets laten zien of ons misschien wel leren koken in een bepaald thema. Als ouder zult u op de hoogte worden gehouden van de thema's en de inhouden van de middagen.? Regelmatig zal hier een update over komen op de website. 

Terug naar overzicht