jaarverslag en schoolplan

3 juli 2019

Hierbij sturen we jullie het jaarverslag 2018-2019 en het schoolplan van 2019-2020.


Met dit verslag en plan geven we jullie inzicht in alle ontwikkelingen die het afgelopen schooljaar hebben plaatsgevonden en komend schooljaar zullen plaatsvinden. Het doel van het jaarverslag is enerzijds het geven van verantwoording en natuurlijk het evaluerend karakter, hetgeen als uitgangspunt dient voor het beleid voor de toekomst. Wij wensen u veel leesplezier toe.

schoolverslag 2018-2019
schoolplan 2019-2020

Terug naar overzicht