Maandpraat directie

27 februari 2019

Februari 2019

Beste ouders/verzorgers van de St. Willibrordusschool, 

Carnaval  

Op het moment dat ik dit stukje schrijf, zitten we midden in het carnavalsgedruis. Komende vrijdag gaan we helemaal los onder leiding van onze eigen Prins Thijs en Prinses Britt. Er is een modeshow, een afwisselend circuit en natuurlijk de Williwappersshow! Als je er ‘s middags nog niet klaar mee bent, kun je meteen door naar het jeugdcarnaval. Ik wens alle kinderen (en leerkrachten) heel veel plezier!  

Trendanalyses LVS-toetsen 

Om de vorderingen van onze leerlingen goed te kunnen volgen, kijken de leerkrachten naar de resultaten op de methodetoetsen, maar ook op methodeonafhankelijke toetsen. Zoals de meeste basisscholen, maken wij hiervoor gebruik van de toetsen uit het Cito LeerlingVolgSysteem (LVS). Het doel van deze toetsen is het volgen van de vorderingen van een leerling over een reeks van jaren. De LVS-toetsen zijn landelijk genormeerd; hierdoor kunnen resultaten vergeleken worden met die van alle andere leerlingen in Nederland uit dezelfde jaargroep. Op deze manier wordt een zo objectief mogelijk beeld verkregen. In principe maken leerlingen de toets die bij hun 'didactische leeftijd' hoort. Leerlingen maken dus de E5-toetsen aan het einde van groep 5. Benieuwd naar de LVS-resultaten van uw kind? Vraag er vooral naar bij de leerkrachten! 

U kunt zich voorstellen dat al deze toetsen een heleboel informatie opleveren over ons onderwijs. Daarom analyseren we deze resultaten altijd zorgvuldig na iedere LVS-ronde. Nu alle LVS-toetsen van deze periode achter de rug zijn, kan onze IB-er Kim van Kessel ook weer de balans opmaken: hoe staat het ervoor met onze leerlingen? Zien we trends in de resultaten? Wat moeten we vooral zo blijven doen, omdat we heel tevreden zijn? Waar moeten we misschien iets anders gaan proberen? Half maart bespreken we de trendanalyses in het team en daarna gaan we aan de slag met de acties die afgesproken worden.  

Externe audit 

Om een goed beeld te krijgen van het gehele onderwijs op een school, wordt de school van tijd tot tijd onder de loep genomen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het bestuur van Prodas, door collega-directeuren en door het eigen team. Op die manier brengen we de kwaliteit van de school in kaart en kunnen we, na analyse van de uitkomsten, bepalen waar we mee aan de slag willen. 

Nu ik een half jaar directeur ben op de St. Willibrordusschool, vind ik het tijd de school te laten bekijken door een externe partner. Ik heb daarvoor onderwijsadviesbureau Onderwijs Maak je Samen ingeschakeld in de persoon van Puck Lamers. In april komt zij een aantal dagen op school om de klassen te bezoeken en gesprekken te voeren met de IB-er en met de directie. Ook onderzoekt ze de nodige documenten om een beeld te krijgen van de stand van zaken. Na afloop van het onderzoek presenteert ze een rapport aan het team, dat wij gaan gebruiken als uitgangspunt voor onze schoolontwikkeling. Wordt dus vervolgd! 

Prodas studiedag 

Op woensdag 20 maart vindt weer de jaarlijkse Prodas studiedag plaats. Voor het eerst wordt het grootste gedeelte van deze studiedag georganiseerd door het cluster waar de St. Willibrordusschool bij hoort: Cluster Deurne-Zuid. Alle collega’s van de 6 scholen uit het cluster ontmoeten elkaar deze dag en gaan samen in gesprek over belangrijke onderwijsontwikkelingen. We sluiten de dag Prodas-breed af, onder andere met een lezing van Jitske Kramer, organisatieantropoloog en mede-auteur van de boeken De Corporate Tribe en Building Tribes. 

Terwijl alle Prodas-collega's elkaar ontmoeten en samen aan de slag zijn, hebben de kinderen een dag vrij van school. 

Heeft u vragen over dit bericht, loop dan gerust binnen bij mij of collega Floortje Huijerjans! 

Terug naar overzicht