staken

4 november 2019

Vanaf vrijdagavond is er in de media veel gesproken over het afgelopen vrijdag afgesloten akkoord tussen kabinet, werkgevers en werknemers over het onderwijs. Er is echter ook veel onduidelijkheid ontstaan over het wel of niet doorgaan van de aangekondigde staking van 6 november.

Het kabinet heeft geld toegezegd waardoor de staking van 6 november leek te vervallen. Deze toezegging is zeker fijn, maar na een verdere bestudering van het akkoord is duidelijk dat de huidige voorgestelde investering geen echte langdurige oplossing is voor het probleem.
Om de kwaliteit van het onderwijs te behouden en het lerarentekort terug te dringen is er structureel geld nodig. Het grootste deel van het geld uit het akkoord is eenmalig en gereserveerd voor dit schooljaar en de komende twee schooljaren. Bovendien gaat een substantieel gedeelte van dit bedrag  naar het Voortgezet Onderwijs. Dit gaat op termijn dus geen verbetering voor de basisscholen opleveren, wat gevolgen gaat hebben voor de kwaliteit van het onderwijs aan onze kinderen. Het akkoord van vrijdag heeft dus onvoldoende bereikt. 
We hopen dat de politiek inziet dat er een imago- en kwaliteitsslag gemaakt moet worden en dat er een structurele oplossing geboden moet worden.
Mede naar aanleiding van de berichten van gisteren heeft de meerderheid van de collega's besloten dat ze woensdag, zoals eerder aangekondigd, wel gaan staken. Onze school is dan dus dicht.

Wij hopen op uw begrip.

 

Terug naar overzicht