Oudercomité

Basisschool St. Willibrordus heeft een oudercomité, dat als belangrijkste doelstellingen heeft:

  • De contacten tussen ouders en team bevorderen.
  • Meewerken van ouders op school bevorderen.
  • Mede-organiseren van allerlei activiteiten op school. 

Uit elke groep wordt één ouder gekozen tot klassenouder. Samen vormen zij het oudercomité. Het oudercomité vergadert 1 keer per zes weken. Bij deze vergaderingen is ook altijd een vertegenwoordiger van het team aanwezig.

De klassenouder regelt op verzoek van de leerkracht ouders om schoolactiviteiten mee te begeleiden wanneer er ouderhulp nodig is.

Het oudercomité bestaat uit de volgende klassenouders:
Groep 1: Vacature
Groep 2: Kitty Santegoeds (penningmeester)
Groep 3: Jetje Verstappen (voorzitter)
Groep 4: Geke Cox
Groep 5: Hetty Lammers
Groep 6: Linda Klompen
Groep 7: Cindy Sieben (secretaris) en Cindy Slaats
Groep 8: Vacature

Als je vragen hebt over de activiteiten van het oudercomité en de klassenouders, neem dan contact op met de klassenouder uit de groep van je kind of de voorzitter van het oudercomité. 

Neem contact op met het OC