Missie en visie

 “Alles wat je aandacht geeft groeit!” 

Wij willen dat kinderen elke dag met plezier naar school gaan en zich goed ontwikkelen, zowel op cognitief als op sociaal gebied. Wij werken aan een fijne sfeer in de groepen. De leerkrachten doen er alles aan om uit het kind te halen wat erin zit. Jullie, als ouder, spelen daarbij een belangrijke, stimulerende rol. Wij gaan uit van een fijne prettige samenwerking tussen ouder, kind en school.

Onze 4 kernwoorden zijn: 
Samen 
Veilig 
Luisteren 
Verantwoordelijkheid 

Samen 
Het samen zijn, de verbinding tussen kinderen ouders en leerkracht is een belangrijke waarde.  De school gaat voor kansrijke (combinatie)groepen. Binnen onze groepen benutten we naast individuele verwerking zoveel mogelijk kansen om kinderen van en met elkaar te laten leren. Samen met de kinderen, ouders en leerkrachten zorgen we voor een prettige sfeer! 

Veilig  
Onze school streeft ernaar dat kinderen zich thuis voelen op school. Een fijne, veilige plek waar aandacht is voor ieder individu en waar volop ruimte is om te groeien. We zorgen op onze school voor een ongedwongen sfeer. We hebben respect voor elkaar en we gaan zuinig met de spullen van onszelf en van een ander om. We zijn samen verantwoordelijk voor de veiligheid in en rond school. 

Luisteren
Door goed te luisteren doe je kennis op en word je wijzer. Je verbetert de relatie met mensen op je heen. Als je goed luistert word je aardig gevonden. Luisteren is een belangrijk onderdeel van samenwerken. We staan open voor elkaars ideeën, waardoor iedereen zich gehoord voelt. 

Verantwoordelijkheid
Vertrouwen in eigen kunnen is een belangrijke voorwaarde voor het durven nemen van verantwoordelijkheid. Kinderen krijgen ruimte om zichzelf te ontwikkelen en zijn medeverantwoordelijk op hun eigen leerproces. We stimuleren zelfstandigheid, zelfredzaamheid en opkomen voor jezelf. Het vertrouwen krijgen, van ouders en leerkrachten, om zelf keuzes te maken, stimuleert de verantwoordelijkheid enorm!