Schoolveiligheidsplan

Hier tref je het veiligheidsplan van basisschool St. Willibrordus Neerkant aan. 

Download schoolveiligheidsplan

bijlage 1: schoolregels
bijlage 2: bereikbaarheidsformulier
bijlage 3: handelingsprocedure bij klachten
bijlage 4: protocol pesten
bijlage 5: privacyverklaring 2018-2019
bijlage 6: protocol medicijnverstrekking en medisch handelen
bijlage 7: calamiteitenplan
bijlage 8: protocol omgaan met gescheiden ouders